Diāna AS
MENU CLOSE

Ventiņkarte

Ventiņkarte ir AS “Diāna” lojalitātes programma. Radot Ventiņkarti mēs vēlamies atbalstīt savu patstāvīgo klientu, kurš regulāri iepērkas A/S “Diāna” “citro” un “Mājai un Dārzam” veikalos.

Ventiņkartes īpašniekiem, regulāri pie mums iepērkoties, ir iespēja sakrāt 6% lielu atlaidi. 

Kā iegūt karti?

  •  Jautājiet pēc kartes  kasieriem ” “citro” (A/S “Diāna) un “Mājai un Dārzam” veikalos Ventspilī.
  • Aizpildiet anketu pie kasiera, vai zemāk norādīto anketu elektroniski. 

 

Cien. Lojalitātes programmas klienti!
No 25.05.2018. tiek piemērota Eiropas Savienības Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas regulē personas datu aizsardzību. Tāpēc, lai Jūs varētu turpināt izmantot “VENTIŅKARTES” Lojalitātes programmas priekšrocības , iepērkoties ar savu “VENTIŅKARTI”, turpināt saņemt atlaides, individuālus piedāvājumus, kā arī saņemt informāciju, Jums jāsniedz sava piekrišana aizpildot atkārtoti (ja esat Lojalitātes programmas klients) VENTIŅKARTES anketu mājas lapā http://diana.lv/lv/kas-mes-esam/ventinkarte , vai jebkurā veikala tīkla top! veikalā Ventspilī.
! Neiesniedzot atkārtoti savu piekrišanu, Jūsu Lojalitātes programmas priekšrocības var tik ierobežotas.

"Ventiņkarte" var izmantot tikai Ventspils  "Citro" veikalos! 

 

VENTIŅKARTES ANKETA


Vārds, uzvārds:
Dzimšanas dati:
 / 
 / 
Dzimums
Adrese:
Tālrunis un e-pasts:
AS "Diāna" lojalitātes programmas ietvaros piekrītu komerciālo paziņojumu saņemšanai uz augstāk norādīto e-pastu un SMS veidā uz mobilā tālruņa numuru:

Iesniedzot šo anketu, es piekrītu savas personas datu nodošanai apstrādei AS "Diāna", reģistrācijas Nr.41203000447, Lojalitātes programmas ietvaros ar mērķi:

Lojalitātes programmas dalībnieku un viņu veikto darījumu uzskaite
Saņemt individuālos komerciālos piedāvājumus
Datu izmantošanai tirgus izpētē

Datu pārzinis : AS ‘’Diāna’’ , reģ. Nr.41203000447, juridiskā adrese: Andreja iela 5,Ventspils,LV-3601, informē: 
  • Klientam ir tiesības aizpildīt daļēji klienta lojalitātes kartes anketu, vienlaicīgi, Datu pārzinis informē, ka aizpildot daļēji anketu, klientam var tikt ierobežotas iespējas izmantot normatīvajos aktos paredzētās tiesības, piemēram, ja Datu pārzinim nebūs iespējams identificēt klientu, tad pieprasījuma saņemšanas gadījumā, no klienta, izteiktie lūgumi, dzēst, labot ievāktos datus, var tikt noraidīti, vai arī ierobežotas iespējas līdzdarboties lojalitātes programmā, piemēram, netiks izsūtīta noderīga informācija par īpašajām akcijām, programmas nosacījuma maiņu. 
  • Augstāk minētā ir informācija un apliecinājumi, ko ievāc Datu pārzinis no Datu Subjekta ( klienta fiziskas personas, nevis uzņēmuma), aizpildot anketu.
    Privātuma politika attiecas uz šo reģistrāciju un visiem pievienotajiem datiem. Detalizētāku informāciju atradīsiet: http://diana.lv/lv/kas-mes-esam/privatuma-politika
    Ar savu piekrišanu apliecinu, ka visa iepriekš sniegtā informācija ir patiesa un Jūs esat iepazinies/ iepazinusies ar A/S ‘’Diāna’’ Ventiņkartes lojalitātes programmas noteikumiem varat iepazīties ŠEIT , kā arī piekrītat tajos iekļautajiem nosacījumiem


Apliecinu, ka ar lojalitātes programmas "VENTIŅKARTE" noteikumiem esmu iepazinies/iepazinusies
Piezīmēm: (norādīt, ja esat nozaudējis karti; norādīt, ja karte nedarbojas; klienta kartes numurs esošai Ventiņkartei, ja atjaunojat savus datus u.c. svarīga informācija)