Diāna AS
MENU CLOSE

A/S “DIĀNA” Privātuma politika

A/S “DIĀNA”, reģistrācijas Nr. LV41203000447, juridiskā adrese: Andreja iela 5, Ventspils, Latvija, LV- 3601 (turpmāk tekstā – DIĀNA), ir Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā.

Šī Privātuma politika izskaidro, kā DIĀNA veic personu datu apstrādi un aizsargā DIĀNAS rīcībā esošos Jūsu personas datus.

DIĀNA veic tikai tādu Jūsu personas datu apstrādi, kurai Jūs esat piekritis labprātīgi, vai, kura tiek veikta, pamatojoties uz līgumattiecībām, Latvijas Republikā spēkā esošajiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī tiek veikta, lai aizsargātu DIĀNAS likumiskās intereses.

Kādus personas datus DIĀNA apstrādā:

Šī Privātuma politika attiecas uz visiem personas datiem, kurus Jūs sniedzat DIĀNAI, vai kurus DIĀNA iegūst saistībā ar Jūsu sadarbību ar DIĀNU. Šīs Privātuma politikas ietvaros par “personas datiem” tiek uzskatīta jebkāda ar Jums saistīta informācija, kas ļauj Jūs tieši vai netieši identificēt ( vārds, uzvārds, dzimšanas dati, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese u.c.) ar Jums saistīta informācija. Dzimšanas dati – lai noteiktu kartes lietotāju vecuma grupu, piedāvājot individuālos komerciālos piedāvājumus. Sniedzot DIĀNAI savus personas datus, Jūs apzināties un pilnībā piekrītat tam, ka DIĀNA apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar šo Privātuma politiku un Latvijas Republikā piemērojamiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem.

Lojalitātes programmām:

Lojalitātes dalībnieku personas datu apstrāde tiek veikta pircēju lojalitātes programmas dalībnieku un viņu veikto darījumu uzskaitei, tirgus izpētei, kā arī individuālu komercpiedāvājumu izteikšanai tiem pircējiem, kuri piekrituši saņemt šādus piedāvājumus. Speciālie piedāvājumi un interesējoša informācija tiek izsūtīta uz norādīto e-pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru. DIĀNĀ lojalitātes programmu un personas datu aizsardzību regulē “VENTIŅKARTES noteikumi” un “DRAUGU kartes noteikumi”

Juridiskiem klientiem:

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

-Personiskā informācija ( pilnvarotās personas vārds, uzvārds )

Pakalpojuma nodrošināšanai

-Personas kods ( pilnvarotās personas)

Mūsu likumiskais pienākums identificēt personas

-Personu apliecinoša dokumenta ( pases vai personas apliecības kartes) veids

Mūsu likumiskais pienākums identificēt personas materiālās atbildības uzlikšanai

  Fiziskajām personām:

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

-Personiskā informācija ( vārds, uzvārds )

Jūsu piekrišana

-Dzimšanas dati ( datums un gads)

Jūsu piekrišana

-Kontaktinformācija ( dzīvesvietas adrese)

Jūsu piekrišana

-E-pasta adrese

Jūsu piekrišana

-Tālruņa numurs

Jūsu piekrišana

Videonovērošana: Šī privātuma politika izskaidro, ka datu pārzinis DIĀNA apstrādā fiziskas personas datus videomateriālos. Videonovērošanas mērķis ir noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai. Vienlaicīgi DIĀNA informē, ka personas dati var tikt nodoti Latvijas Valsts policijai pēc pieprasījuma. DIĀNĀ videonovērošanas kārtību un personas datu aizsardzību regulē “Videonovērošanas datu un to sistēmu aizsardzības noteikumi”.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

-Biometrijas dati ( sejas attēls)

Mūsu likumīgā interese un vitālo interešu, tostarp veselības un dzīvības aizsardzība. Noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai.

Curriculum Vitae (turpmāk tekstā - CV) iesniegšana: Šī privātumu politika attiecas uz datiem, kurus Jūs sniedzat DIĀNAI piesakoties uz darba vakanci, tad DIĀNA sniegto informāciju izmantos tikai atbilstoši paredzētajam mērķim, t.i., lai izvērtētu, vai Jūsu kandidatūra atbilst aktuālajam vakanču piedāvājumam. DIĀNĀ CV aprites kārtību un personas datu aizsardzību regulē “CV (Curriculum Vitae) aprites noteikumi”

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

-Personiskā informācija ( vārds, uzvārds )

Mūsu likumiskais pienākums identificēt personas

-Kontaktinformācija ( dzīvesvietas adrese)

Mūsu likumiskais pienākums identificēt personas

-E-pasta adrese

Jūsu piekrišana

-Tālruņa numurs

Jūsu piekrišana

-Personu apliecinoša dokumenta ( pases vai personas apliecības kartes) veids

Mūsu likumiskais pienākums identificēt personas

 Līzinga noformēšana: DIĀNA ir kā datu apstrādes operators, kas aizpilda Jūsu pieteikumu līzinga sniedzēja mājas lapā. Informācijas iesniegšana tiek veikta saskaņā ar šo Privātuma politiku un Latvijas Republikā piemērojamiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem. Personu datu apstrādi veic līzinga kompānija.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

-Personiskā informācija ( vārds, uzvārds )

Jūsu piekrišana informācijas iesniegšanai līzinga kompānijai

-Personas kods

Jūsu piekrišana informācijas iesniegšanai līzinga kompānijai

- Sociālekonomiskie dati ( ienākumi, izdevumi)

Jūsu piekrišana informācijas iesniegšanai līzinga kompānijai

-Kontaktinformācija ( dzīvesvietas adrese)

Jūsu piekrišana informācijas iesniegšanai līzinga kompānijai

-E-pasta adrese

Jūsu piekrišana informācijas iesniegšanai līzinga kompānijai

-Tālruņa numurs

Jūsu piekrišana informācijas iesniegšanai līzinga kompānijai

-Personu apliecinoša dokumenta ( pases vai personas apliecības kartes) veids

Jūsu piekrišana informācijas iesniegšanai līzinga kompānijai

Personas datu glabāšana:

Personas datu elektroniskā glabāšana uzņēmuma serveros tiek nodrošināti ar vairāklīmeņu drošību:

Fiziskā aizsardzība, serveri un citas IT sistēmas izvietoti atsevišķās telpās un tiek nodrošināta signalizācija un slēgtas durvis, kur piekļuve tiek liegta personām, kurām nav darba uzdevumi, kurus nepieciešams veikt šajās telpās.

Aizsardzība pret ārēju ielaušanos, IT sistēma tiek aizsargāta ar ugunsmūri (firewall) neļaujot potenciālajam uzbrucējam nesankcionēti piekļūt datiem.

Aizsardzība pret datorvīrusiem un ļaunprogarmatūru, IT sistēmā tiek nodrošināta kontrole un aizsardzība pret datorvīrusiem un ļaunprogramatūru.

Piekļuves kontrole, Visas IT sistēmas tiek aizsargātas ar lietotājvārdiem un parolēm, kur piekļuve tiek nodrošināta tikai pilnvarotiem lietotājiem. Katram lietotājam ir savs lietotājvārds un parole, un definētas lomas un piekļuves.

Datu drošība:

Lai pildītu savas saistības pret Jums, DIĀNA nenodod informāciju par Jums trešajām personām, izņemot gadījumus, ja tas ir nepieciešams DIĀNAI likumīgo, līgumisko vai komercdarbības mērķu sasniegšanai.

DIĀNA ievēro un ir ieviesusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu maksimālu personas datu aizsardzību pret nesankcionētu izpaušanu vai piekļuvi, nejaušu vai pretlikumīgu pazaudēšanu, iznīcināšanu vai labošanu, kā arī pret jebkādu cita veida nelikumīgu apstrādi.

DIĀNA dara visu iespējamo, lai aizsargātu tā rīcībā esošos personas datus. Tomēr, ja uzskatāt, ka DIĀNA ir aizskārusi Jūsu tiesības, lūdzu, sazinieties ar DIĀNU. Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā, nosūtot pa pastu uz adresi : A/S “DIĀNA”, Andreja iela 5,Ventspils,Latvija, LV-1036 vai elektroniskā pasta veidā, parakstot attiecīgo pieprasījumu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., lai pēc iespējas ātrāk varētu atrisināt neskaidrības. Tāpat Jums ir tiesības ar DIĀNU neatrisinātu domstarpību gadījumā iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

DIĀNA, kā personu datu pārzinis informē, ka Jums ir tiesības iegūt informāciju par ievāktajiem datiem, pieprasīt labot/ dzēst informāciju, kā arī atteikties no dalības lojalitātes programmā. Lai dzēstu datus ir jāaizpilda pielikums Nr.1 “ Iesniegums datu dzēšanai” forma nosūtot pa pastu uz adresi : A/S “DIĀNA”, Andreja iela 5,Ventspils, Latvija, LV-3601 vai elektroniskā pasta veidā, parakstot attiecīgo pieprasījumu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Lai iegūtu vai labotu informāciju par ievāktajiem datiem, jāaizpilda iesniegums brīvā formā un nosūts pa pastu uz adresi : A/S “DIĀNA”, Andreja iela 5,Ventspils, Latvija, LV-3601 vai elektroniskā pasta veidā, parakstot attiecīgo pieprasījumu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

A/S “DIĀNA” ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas mājas lapā www.diana.lv

 

Iesniegums par personas datu dzēšanu: Iesnieguma paraugs